Cíl předmětu je rozvinout kompetence v oblasti managementu dobrovolnictví v organizacích, zprostředkovat dosavadní poznání v oblasti výzkumu dobrovolnictví a jeho zařazení do současného legislativního rámce a osvojit si kritické myšlení potřebné pro aplikování poznatků do praxe.
Cíl předmětu je rozvinout kompetence v oblasti managementu dobrovolnictví v organizacích, zprostředkovat dosavadní poznání v oblasti výzkumu dobrovolnictví a jeho zařazení do současného legislativního rámce a osvojit si kritické myšlení potřebné pro aplikování poznatků do praxe.
Cíl předmětu je rozvinout kompetence v oblasti managementu dobrovolnictví v organizacích, zprostředkovat dosavadní poznání v oblasti výzkumu dobrovolnictví a jeho zařazení do současného legislativního rámce a osvojit si kritické myšlení potřebné pro aplikování poznatků do praxe.
Předmět se věnuje managementu dobrovolnictví, a to se zaměřením na speciálně pedagogickou a sociální oblast. Cílem seminářů je představit studentům problematiku dobrovolnické činnosti - studenti se seznámí s její historií a vývojem ve světě i u nás, s příklady dobré praxe. Důraz je kladen také na legislativní podporu této oblasti. Součástí semináře je praktický nácvik získávání dobrovolníků, práce s nimi (výběr, motivace, supervize), koordinace dobrovolnických programů.