Cílem přednášky je uvedení do antropologického konceptu kultury jako prostředku studia člověka v široké mezikulturní perspektivě. Posluchači budou seznámeni se základními poznatky, tématy a otázkami, jež stojí nejen v základu kulturní antropologie, ale i všech humanitně orientovaných disciplín a jakéhokoliv tázání po podstatě člověka. Přednáška je tedy nejen úvodem do kulturní antropologie, ale současně poskytuje základ porozumění "těm druhým" i sobě samému.
Cílem přednášky je uvedení do antropologického konceptu kultury jako prostředku studia člověka v široké mezikulturní perspektivě. Posluchači budou seznámeni se základními poznatky, tématy a otázkami, jež stojí nejen v základu kulturní antropologie, ale i všech humanitně orientovaných disciplín a jakéhokoliv tázání po podstatě člověka. Přednáška je tedy nejen úvodem do kulturní antropologie, ale současně poskytuje základ porozumění "těm druhým" i sobě samému.