Přednášky seznamují se základními metodami antropologického přístupu k náboženství a uvádějí do problematiky mezikulturně platné definice, vymezení a typologie náboženství. Poté se podrobně věnují vybraným tématům jako je rituál, symbol a kosmologie v mezikulturní perspektivě. Nejde tedy o systematický a obecný úvod do historie a teorie oboru, ale o výběr několika inspirativních témat probíraných více do hloubky a na základě konkrétních studií, případů a příkladů. Důraz je kladen na respektování rozmanitosti lidských přesvědčení, které je třeba zachovávat jako plnohodnotnou součást celosvětového kulturního dědictví, ale také jako cenné alternativy našich základních představ o světě. V tomto smyslu lze kurz chápat i jako pozvánku k mezináboženského dialogu.
Přednášky seznamují se základními metodami antropologického přístupu k náboženství a uvádějí do problematiky mezikulturně platné definice, vymezení a typologie náboženství. Poté se podrobně věnují vybraným tématům jako je rituál, symbol a kosmologie v mezikulturní perspektivě. Nejde tedy o systematický a obecný úvod do historie a teorie oboru, ale o výběr několika inspirativních témat probíraných více do hloubky a na základě konkrétních studií, případů a příkladů. Důraz je kladen na respektování rozmanitosti lidských přesvědčení, které je třeba zachovávat jako plnohodnotnou součást celosvětového kulturního dědictví, ale také jako cenné alternativy našich základních představ o světě. V tomto smyslu lze kurz chápat i jako pozvánku k mezináboženského dialogu.
Přednášky seznamují se základními metodami antropologického přístupu k náboženství a uvádějí do problematiky mezikulturně platné definice, vymezení a typologie náboženství. Poté se podrobně věnují vybraným tématům jako je rituál, symbol a kosmologie v mezikulturní perspektivě. Nejde tedy o systematický a obecný úvod do historie a teorie oboru, ale o výběr několika inspirativních témat probíraných více do hloubky a na základě konkrétních studií, případů a příkladů. Důraz je kladen na respektování rozmanitosti lidských přesvědčení, které je třeba zachovávat jako plnohodnotnou součást celosvětového kulturního dědictví, ale také jako cenné alternativy našich základních představ o světě. V tomto smyslu lze kurz chápat i jako pozvánku k mezináboženského dialogu.
Přednášky seznamují se základními metodami antropologického přístupu k náboženství a uvádějí do problematiky mezikulturně platné definice, vymezení a typologie náboženství. Poté se podrobně věnují vybraným tématům jako je rituál, symbol a kosmologie v mezikulturní perspektivě. Nejde tedy o systematický a obecný úvod do historie a teorie oboru, ale o výběr několika inspirativních témat probíraných více do hloubky a na základě konkrétních studií, případů a příkladů. Důraz je kladen na respektování rozmanitosti lidských přesvědčení, které je třeba zachovávat jako plnohodnotnou součást celosvětového kulturního dědictví, ale také jako cenné alternativy našich základních představ o světě. V tomto smyslu lze kurz chápat i jako pozvánku k mezináboženského dialogu.