Student bude mít vědomosti o neodkladných chirurgických stavech. Student bude mít vědomosti o operačních postupech z hlediska prevence komplikací. Student bude chápat základní poznatky chirurgické diagnostiky. Student bude umět ošetřovat nemocné s chirurgickým onemocněním metodou ošetřovatelského procesu. Student bude mít vědomosti o základních výkonech v chirurgii. Student bude znát základy předoperační a pooperační péče. Student bude znát základní poznatky o způsobech léčby.