Prohloubení poznatků z diplomatiky, informace o diplomatických studiích v Evropě, o metodologii a speciální metody diplomatiky, dějiny papežské a císařské kanceláře a jejich vliv na vývoj diplomatického materiálu a kanceláří v Evropě; současné trendy výzkumů v oboru.
Prohloubení poznatků z diplomatiky, informace o diplomatických studiích v Evropě, o metodologii a speciální metody diplomatiky, dějiny papežské a císařské kanceláře a jejich vliv na vývoj diplomatického materiálu a kanceláří v Evropě; současné trendy výzkumů v oboru.
Prohloubení poznatků z diplomatiky, informace o diplomatických studiích v Evropě, o metodologii a speciální metody diplomatiky, dějiny papežské a císařské kanceláře a jejich vliv na vývoj diplomatického materiálu a kanceláří v Evropě; současné trendy výzkumů v oboru.