V přednáškách se studenti seznámí se základy jednotlivých pomocných věd historických. Nejprve bude věnována pozornost vzniku a vývoji vědního oboru s důrazem na české prostředí. Následně se dostane pozornosti deseti základním pomocným vědám historickým. Bude kladen důraz na jejich genezi stejně jako na vývoj jimi studovaného materiálu v českém prostředí, samozřejmě s přihlédnutím k nutnému (středo-)evropskému kontextu. Studenti by se na přednáškách měli seznámit se základy pomocných věd, aby byli schopni samostatné práce s písemnými archivními prameny. Semináře z pomocných věd historických budou zaměřeny zejména na osvojení a zvládnutí paleografie česky psaných písemností od počátku 15. do poloviny 19. století. Pozornosti se dostane také praktickým dovednostem z některých dalších pomocných věd historických, zejména heraldiky, chronologie a historické metrologie. Paleografické dovednosti, na něž bude kladem největší důraz, budou studentky a studenti na seminářích procvičovat na kopiích archivních pramenů. Seznámí se také s moderními paleografickými čítankami i s internetovými stránkami (provozovanými zejména některými archivy), na nichž jsou v digitální podobě zveřejňovány archivní prameny. Jejich schopnosti samostatné paleografické práce s písemnými prameny budou na konci semestru ověřeny formou testu.
V přednáškách se studenti seznámí se základy jednotlivých pomocných věd historických. Nejprve bude věnována pozornost vzniku a vývoji vědního oboru s důrazem na české prostředí. Následně se dostane pozornosti deseti základním pomocným vědám historickým. Bude kladen důraz na jejich genezi stejně jako na vývoj jimi studovaného materiálu v českém prostředí, samozřejmě s přihlédnutím k nutnému (středo-)evropskému kontextu. Studenti by se na přednáškách měli seznámit se základy pomocných věd, aby byli schopni samostatné práce s písemnými archivními prameny. Semináře z pomocných věd historických budou zaměřeny zejména na osvojení a zvládnutí paleografie česky psaných písemností od počátku 15. do poloviny 19. století. Pozornosti se dostane také praktickým dovednostem z některých dalších pomocných věd historických, zejména heraldiky, chronologie a historické metrologie. Paleografické dovednosti, na něž bude kladem největší důraz, budou studentky a studenti na seminářích procvičovat na kopiích archivních pramenů. Seznámí se také s moderními paleografickými čítankami i s internetovými stránkami (provozovanými zejména některými archivy), na nichž jsou v digitální podobě zveřejňovány archivní prameny. Jejich schopnosti samostatné paleografické práce s písemnými prameny budou na konci semestru ověřeny formou testu.
V přednáškách se studenti seznámí se základy jednotlivých pomocných věd historických. Nejprve bude věnována pozornost vzniku a vývoji vědního oboru s důrazem na české prostředí. Následně se dostane pozornosti deseti základním pomocným vědám historickým. Bude kladen důraz na jejich genezi stejně jako na vývoj jimi studovaného materiálu v českém prostředí, samozřejmě s přihlédnutím k nutnému (středo-)evropskému kontextu. Studenti by se na přednáškách měli seznámit se základy pomocných věd, aby byli schopni samostatné práce s písemnými archivními prameny. Semináře z pomocných věd historických budou zaměřeny zejména na osvojení a zvládnutí paleografie česky psaných písemností od počátku 15. do poloviny 19. století. Pozornosti se dostane také praktickým dovednostem z některých dalších pomocných věd historických, zejména heraldiky, chronologie a historické metrologie. Paleografické dovednosti, na něž bude kladem největší důraz, budou studentky a studenti na seminářích procvičovat na kopiích archivních pramenů. Seznámí se také s moderními paleografickými čítankami i s internetovými stránkami (provozovanými zejména některými archivy), na nichž jsou v digitální podobě zveřejňovány archivní prameny. Jejich schopnosti samostatné paleografické práce s písemnými prameny budou na konci semestru ověřeny formou testu.
V přednáškách se studenti seznámí se základy jednotlivých pomocných věd historických. Nejprve bude věnována pozornost vzniku a vývoji vědního oboru s důrazem na české prostředí. Následně se dostane pozornosti deseti základním pomocným vědám historickým. Bude kladen důraz na jejich genezi stejně jako na vývoj jimi studovaného materiálu v českém prostředí, samozřejmě s přihlédnutím k nutnému (středo-)evropskému kontextu. Studenti by se na přednáškách měli seznámit se základy pomocných věd, aby byli schopni samostatné práce s písemnými archivními prameny. Semináře z pomocných věd historických budou zaměřeny zejména na osvojení a zvládnutí paleografie česky psaných písemností od počátku 15. do poloviny 19. století. Pozornosti se dostane také praktickým dovednostem z některých dalších pomocných věd historických, zejména heraldiky, chronologie a historické metrologie. Paleografické dovednosti, na něž bude kladem největší důraz, budou studentky a studenti na seminářích procvičovat na kopiích archivních pramenů. Seznámí se také s moderními paleografickými čítankami i s internetovými stránkami (provozovanými zejména některými archivy), na nichž jsou v digitální podobě zveřejňovány archivní prameny. Jejich schopnosti samostatné paleografické práce s písemnými prameny budou na konci semestru ověřeny formou testu.
V přednáškách se studenti seznámí se základy jednotlivých pomocných věd historických. Nejprve bude věnována pozornost vzniku a vývoji vědního oboru s důrazem na české prostředí. Následně se dostane pozornosti deseti základním pomocným vědám historickým. Bude kladen důraz na jejich genezi stejně jako na vývoj jimi studovaného materiálu v českém prostředí, samozřejmě s přihlédnutím k nutnému (středo-)evropskému kontextu. Studenti by se na přednáškách měli seznámit se základy pomocných věd, aby byli schopni samostatné práce s písemnými archivními prameny. Semináře z pomocných věd historických budou zaměřeny zejména na osvojení a zvládnutí paleografie česky psaných písemností od počátku 15. do poloviny 19. století. Pozornosti se dostane také praktickým dovednostem z některých dalších pomocných věd historických, zejména heraldiky, chronologie a historické metrologie. Paleografické dovednosti, na něž bude kladem největší důraz, budou studentky a studenti na seminářích procvičovat na kopiích archivních pramenů. Seznámí se také s moderními paleografickými čítankami i s internetovými stránkami (provozovanými zejména některými archivy), na nichž jsou v digitální podobě zveřejňovány archivní prameny. Jejich schopnosti samostatné paleografické práce s písemnými prameny budou na konci semestru ověřeny formou testu.
V přednáškách se studenti seznámí se základy jednotlivých pomocných věd historických. Nejprve bude věnována pozornost vzniku a vývoji vědního oboru s důrazem na české prostředí. Následně se dostane pozornosti deseti základním pomocným vědám historickým. Bude kladen důraz na jejich genezi stejně jako na vývoj jimi studovaného materiálu v českém prostředí, samozřejmě s přihlédnutím k nutnému (středo-)evropskému kontextu. Studenti by se na přednáškách měli seznámit se základy pomocných věd, aby byli schopni samostatné práce s písemnými archivními prameny. Semináře z pomocných věd historických budou zaměřeny zejména na osvojení a zvládnutí paleografie česky psaných písemností od počátku 15. do poloviny 19. století. Pozornosti se dostane také praktickým dovednostem z některých dalších pomocných věd historických, zejména heraldiky, chronologie a historické metrologie. Paleografické dovednosti, na něž bude kladem největší důraz, budou studentky a studenti na seminářích procvičovat na kopiích archivních pramenů. Seznámí se také s moderními paleografickými čítankami i s internetovými stránkami (provozovanými zejména některými archivy), na nichž jsou v digitální podobě zveřejňovány archivní prameny. Jejich schopnosti samostatné paleografické práce s písemnými prameny budou na konci semestru ověřeny formou testu.
V přednáškách se studenti seznámí se základy jednotlivých pomocných věd historických. Nejprve bude věnována pozornost vzniku a vývoji vědního oboru s důrazem na české prostředí. Následně se dostane pozornosti deseti základním pomocným vědám historickým. Bude kladen důraz na jejich genezi stejně jako na vývoj jimi studovaného materiálu v českém prostředí, samozřejmě s přihlédnutím k nutnému (středo-)evropskému kontextu. Studenti by se na přednáškách měli seznámit se základy pomocných věd, aby byli schopni samostatné práce s písemnými archivními prameny. Semináře z pomocných věd historických budou zaměřeny zejména na osvojení a zvládnutí paleografie česky psaných písemností od počátku 15. do poloviny 19. století. Pozornosti se dostane také praktickým dovednostem z některých dalších pomocných věd historických, zejména heraldiky, chronologie a historické metrologie. Paleografické dovednosti, na něž bude kladem největší důraz, budou studentky a studenti na seminářích procvičovat na kopiích archivních pramenů. Seznámí se také s moderními paleografickými čítankami i s internetovými stránkami (provozovanými zejména některými archivy), na nichž jsou v digitální podobě zveřejňovány archivní prameny. Jejich schopnosti samostatné paleografické práce s písemnými prameny budou na konci semestru ověřeny formou testu.
V přednáškách se studenti seznámí se základy jednotlivých pomocných věd historických. Nejprve bude věnována pozornost vzniku a vývoji vědního oboru s důrazem na české prostředí. Následně se dostane pozornosti deseti základním pomocným vědám historickým. Bude kladen důraz na jejich genezi stejně jako na vývoj jimi studovaného materiálu v českém prostředí, samozřejmě s přihlédnutím k nutnému (středo-)evropskému kontextu. Studenti by se na přednáškách měli seznámit se základy pomocných věd, aby byli schopni samostatné práce s písemnými archivními prameny. Semináře z pomocných věd historických budou zaměřeny zejména na osvojení a zvládnutí paleografie česky psaných písemností od počátku 15. do poloviny 19. století. Pozornosti se dostane také praktickým dovednostem z některých dalších pomocných věd historických, zejména heraldiky, chronologie a historické metrologie. Paleografické dovednosti, na něž bude kladem největší důraz, budou studentky a studenti na seminářích procvičovat na kopiích archivních pramenů. Seznámí se také s moderními paleografickými čítankami i s internetovými stránkami (provozovanými zejména některými archivy), na nichž jsou v digitální podobě zveřejňovány archivní prameny. Jejich schopnosti samostatné paleografické práce s písemnými prameny budou na konci semestru ověřeny formou testu.