Cyklus přednášek se soustředí na sporná, kontroverzní či trvale otevřená témata kulturní antropologie. Jde tedy o rozšíření a prohloubení znalostí z kulturní antropologie, ale současně o hlubší a důkladnější úvod do její metodologie a tematiky. Cílem je poskytnout inspiraci a pomůcku pro jakékoliv tázání se po podstatě člověka. Kurz je určen zejména pro hlubší zájemce o kulturní antropologii nebo těm, kteří se již s oborem setkali a chtějí si dále rozšířit obzor.