Aplikovaná antropologie nahlíží společenská témata, problémy a otázky v kontextu kultury jako celkového způsobu života charakteristického pro určitou skupinu lidí. Oproti jiným kulturně antropologickým předmětům vyučovaným na TF JU není tento seminář zaměřen pouze interkulturně, ale také intrakulturně, tj. v popředí zájmu nejsou jen kultury těch druhých, ale také naše vlastní společnost a její specifická dilemata. Seminář učí studenty nahlížet etické, hodnotové a symbolické projevy kultury, jejíž jsme součástí a kterou vytváříme, pohledem zvnějšku, z pozice pozorovatele, a chápat zdánlivě dílčí, izolovaná sociální témata, o nichž se často hovoří, v širokém sociokulturním kontextu.