Cílem předmětu Didaktika ošetřovatelské praxe je: - popsat metody a organizační formy výuky, - naučit se používat studijní cíle pro klinickou praxi, - objasnit interakci a komunikaci v pedagogickém procesu, - obhájit a aplikovat zásady vedení praktické výuky, - aplikovat prvky supervize, - prosazovat zásady ošetřovatelského procesu při vedení studentů na praxi, - znát základní poznatky z didaktiky, - objasnit význam pedagogického procesu v ošetřovatelské praxi, - znát metodiku výuky v ošetřovatelské péči, - definovat roli sestry mentorky ve výuce klinické praxe.