Student/tka během praktické výuky získá přehled o organizaci práce na pracovišti Student/tka se zdokonalí v provádění základní ošetřovatelské péče Student/tka zjistí specifika práce sestry a naučí se pracovat s ošetřovatelskou dokumentací Student/tka se zapojí aktivně do ošetřovatelského týmu daného oddělení Student/tka se seznámí se standardy daného oddělení a bude podle nich pracovat Student/tka si prohloubí komunikační dovednosti sestry při péči o pacienty Student/tka bude schopen/schopna na základě získaných znalostí a dovedností vypracovat ošetřovatelskou anamnézu pacienta daného oddělení.

Student/tka během praktické výuky získá přehled o organizaci práce na pracovišti Student/tka se zdokonalí v provádění základní ošetřovatelské péče Student/tka zjistí specifika práce sestry a naučí se pracovat s ošetřovatelskou dokumentací Student/tka se zapojí aktivně do ošetřovatelského týmu daného oddělení Student/tka se seznámí se standardy daného oddělení a bude podle nich pracovat Student/tka si prohloubí komunikační dovednosti sestry při péči o pacienty Student/tka bude schopen/schopna na základě získaných znalostí a dovedností vypracovat ošetřovatelskou anamnézu pacienta daného oddělení.

" Získat přehled o organizaci práce na jednotlivých odděleních. " Zjistit specifika práce sestry na jednotlivých odděleních. " Seznámit se a umět pracovat se zdravotnickou dokumentací na jednotlivých odděleních. " Zjistit specifika používané ošetřovatelské dokumentace na jednotlivých odděleních " Zapojit se aktivně do ošetřovatelského týmu na jednotlivých odděleních. " Prohloubit si komunikační dovednosti sestry při péči o pacienty/klienty. " Zdokonalit se v základních ošetřovatelských postupech. " Seznámit se se standardy na jednotlivých odděleních. " Pracovat dle standardů. " Sledovat a zapisovat FF. " Orientovat se v základní farmakoterapii. " Zdokonalit se v edukační činnosti sestry. " Spolupracovat se školní sestrou - mentorem, vyučujícím. " Využít profesionálních vlastností všeobecné sestry při péči o pacienty/klienty. " Seznámit se a umět používat technické vybavení stanice (přístroje, pomůcky) k zajištění běžné medicínsko-ošetřovatelské péče (dle principů BOZP). " Vypracovat kasuistiky a další úkoly dle požadavků katedry ošetřovatelství. " Vyhledat pomoc, radu v případě potřeby.