Předmět je koncipován jako praktický předmět a probíhá na akreditovaných pracovištích formou blokové výuky a to vždy nejméně 1 týden vcelku. Odborná praxe je orientována na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění a zajištění základní ošetřovatelské péče. Seznamuje se strukturou ošetřovatelské péče, s jednotlivými formami ošetřovatelské péče a pomoci v ambulantních, jednodenních, lůžkových a domácích zdravotních službách, zejména s organizací zdravotních služeb v rámci péče o ženu a dítě. Odborná praxe probíhá podle plánu praktické výuky, pod vedením odborného asistenta ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče nebo mentorky porodní asistence. Klinická pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů splňují stanovená kritéria. Jejich platnost a dodržování je smluvně zajištěno.

Předmět je koncipován jako praktický předmět a probíhá na akreditovaných pracovištích formou blokové výuky a to vždy nejméně 1 týden vcelku. Odborná praxe je orientována na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění a zajištění základní ošetřovatelské péče. Seznamuje se strukturou ošetřovatelské péče, s jednotlivými formami ošetřovatelské péče a pomoci v ambulantních, jednodenních, lůžkových a domácích zdravotních službách, zejména s organizací zdravotních služeb v rámci péče o ženu a dítě. Odborná praxe probíhá podle plánu praktické výuky, pod vedením odborného asistenta ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče nebo mentorky porodní asistence. Klinická pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů splňují stanovená kritéria. Jejich platnost a dodržování je smluvně zajištěno.