Student/la aplikuje teoretické znalostí, nacvičuje dovedností a vytváří postoje v reálné praxi především z oblastí ošetřovatelského, středního a top managementu. Student/ka se hlouběji seznámení s problematikou oboru pro způsobilost sestry specialistky v ošetřovatelské péči o pacienty podle výběru povinně volitelného modulu, tj. zaměření studentů (specializované ošetřovatelské péče a léčebné péče, edukační činnosti a intenzivní ošetřovatelské péče). Student/ka posiluje samostatnost a zodpovědný přístup pro roli sestry magistry využitím sebereflexe a sebehodnocení. Student se seznámí a procvičí si principy supervize, koučingu a kritického myšlení pro roli mentorky a výzkumnice.