Cíle: Nemocnice a ZZS: Student bude mít přehled o organizaci práce anesteziologického týmu na operačním sále a ZZS Student se seznámí a pracuje s dokumentací anesteziologického týmu na operačním sále a ZZS Student se zapojí aktivně do záchranného týmu a anesteziologického týmu operačního sálu Student zvládne pracovat dle standardů
Cíle: Nemocnice a ZZS: Student bude mít přehled o organizaci práce anesteziologického týmu na operačním sále a ZZS Student se seznámí a pracuje s dokumentací anesteziologického týmu na operačním sále a ZZS Student se zapojí aktivně do záchranného týmu a anesteziologického týmu operačního sálu Student zvládne pracovat dle standardů

" Získat přehled o organizaci práce na jednotlivých odděleních. " Zjistit specifika práce sestry na jednotlivých odděleních. " Seznámit se a umět pracovat se zdravotnickou dokumentací na jednotlivých odděleních. " Zjistit specifika používané ošetřovatelské dokumentace na jednotlivých odděleních " Zapojit se aktivně do ošetřovatelského týmu na jednotlivých odděleních. " Prohloubit si komunikační dovednosti sestry při péči o pacienty/klienty. " Zdokonalit se v základních ošetřovatelských postupech. " Seznámit se se standardy na jednotlivých odděleních. " Pracovat dle standardů. " Sledovat a zapisovat FF. " Orientovat se v základní farmakoterapii. " Zdokonalit se v edukační činnosti sestry. " Spolupracovat se školní sestrou - mentorem, vyučujícím. " Využít profesionálních vlastností všeobecné sestry při péči o pacienty/klienty. " Seznámit se a umět používat technické vybavení stanice (přístroje, pomůcky) k zajištění běžné medicínsko-ošetřovatelské péče (dle principů BOZP). " Vypracovat kasuistiky a další úkoly dle požadavků katedry ošetřovatelství. " Vyhledat pomoc, radu v případě potřeby.