Cílem předmětu je: Je seznámit studenty s poznatky o bio-psycho-sociálních souvislostech, které mají zásadní význam v kontinuitě zdraví - nemoc člověka.