Cílem předmětu je umožnit  studentovi chápat celostní pojetí člověka s akcentem duchovní, spirituální roviny; věnovat se speciálně etickým otázkám mající souvislost se sociální prací (život, smrt, pohlavnost, společnost, politika, hospodářství).
Cílem předmětu je seznámit studenta s celostním pojetím člověka s akcentem duchovní, spirituální roviny; speciálně etickými otázkami mající souvislost se sociální prací (život, smrt, pohlavnost, společnost, politika, hospodářství).