Připravit všeobecnou sestru pro specializovanou ošetřovatelskou péči, kterou zajišťuje sestra u pacientů s interním onemocněním. Prohloubit vědomosti a dovednosti potřebné při zajišťování specializované ošetřovatelské péče u pacientů při diagnostice a léčbě pacientů s interním onemocněním. Naučit se základům hodnocení (posuzování) aktuálního zdravotního stavu nemocného s interním onemocněním Seznámit se s komplexními konzervativními léčebnými postupy a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů v interně. Aplikovat získané znalosti o komplexních léčebných postupech u jednotlivých klinických stavů v interně do praxe Naučit se cílené edukaci nemocného, rodiny/osob, které o něj pečují a chápat mezioborové vztahy jednotlivých klinických předmětů.