Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnou podstatou managemntu. Poznat způsob organizace rybářských organizací (rybářské svazy, firmy). Dozvědět se základní věci o legislatívě mající vliv na rybářství a z ní plynoucí povinnosti. Dalším cílem je obeznámit se s možnostmi dotací a náhrad v rybářství, které jsou v ČR aktuálně poskytovány (národní a Evropské). Poznat rozdíly v organizaci a managementu rybničního chovu, pstruhařství, RAS a zpracování ryb. Seznámit se s ekonomikou chovu ryb (příjmy, výdaje, učtování).
Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnou podstatou managemntu. Poznat způsob organizace rybářských organizací (rybářské svazy, firmy). Dozvědět se základní věci o legislatívě mající vliv na rybářství a z ní plynoucí povinnosti. Dalším cílem je obeznámit se s možnostmi dotací a náhrad v rybářství, které jsou v ČR aktuálně poskytovány (národní a Evropské). Poznat rozdíly v organizaci a managementu rybničního chovu, pstruhařství, RAS a zpracování ryb. Seznámit se s ekonomikou chovu ryb (příjmy, výdaje, učtování).
Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnou podstatou managemntu. Poznat způsob organizace rybářských organizací (rybářské svazy, firmy). Dozvědět se základní věci o legislatívě mající vliv na rybářství a z ní plynoucí povinnosti. Dalším cílem je obeznámit se s možnostmi dotací a náhrad v rybářství, které jsou v ČR aktuálně poskytovány (národní a Evropské). Poznat rozdíly v organizaci a managementu rybničního chovu, pstruhařství, RAS a zpracování ryb. Seznámit se s ekonomikou chovu ryb (příjmy, výdaje, učtování).
Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnou podstatou managemntu. Poznat způsob organizace rybářských organizací (rybářské svazy, firmy). Dozvědět se základní věci o legislatívě mající vliv na rybářství a z ní plynoucí povinnosti. Dalším cílem je obeznámit se s možnostmi dotací a náhrad v rybářství, které jsou v ČR aktuálně poskytovány (národní a Evropské). Poznat rozdíly v organizaci a managementu rybničního chovu, pstruhařství, RAS a zpracování ryb. Seznámit se s ekonomikou chovu ryb (příjmy, výdaje, učtování).