- Student porozumí odlišnostem péče o zrak a prevenci jeho poškození v rámci systému primární péče. - Student porozumí odlišnostem léčby a péče o zrakově nemocného v rámci sekundární péče. - Student porozumí odlišnostem léčby a péče o zrakově postiženého a handicapovaného v rámci terciární péče. - Student se naučí základy hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu. - Student se seznámí se standardními diagnostickými procedurami a testy v oftalmologii. - Student se seznámí se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů. - Student se seznámí s ošetřovatelskou péčí o zrak ve zdraví i nemoci metodou ošetřovatelského procesu. - Student se naučí cílenou edukaci klienta/ pacienta v péči o zrak.