Seznámení studentů se základními statistickými metodami. Jednotlivé poznatky budou dokumentovány na příkladech, které budou studenti řešit samostaně s pomocí programu Statistica. Důraz je kladen na interpretaci výsledků. Poznatků student využije pro samostatné vyhodnocení vlastních dat.