Cílem předmětu je poskytnout informace o využití hub v ostatních vědních oborech a odvětvích např. v lékařství, lesnictví a zemědělství s ohledem na ekologické souvislosti a trofismus hub a vyzkoušet si některé metody používané v aplikovaném výzkumu.