Cíl předmětu je seznámit studenty s navrhováním investic v území a jeho ekonomikou. Jde o teoreticko-praktickou vědní disciplinu. Přímé investice, investiční záměry, investice do staveb, hodnocení investičních projektů, feasibility studie, oportunity studie. Investice a její význam v ekonomice území, podniku, obce. Simulace dlouhodobých investičních koncepcí. Přímé investice a nepřímá podpora investic ČR. Normativy prostředí v ČR. Územní plány, legislativa, regulativy měst a obcí. Externality investiční činnosti. Podíly partnerů výstavby na nákladech a přínosech. Investiční projekty a jejich předinvestiční příprava. Základy analýzy a jeho měření. Hodnocení efektivnosti projektů pomocí výpočetní techniky. Investice do staveb. Správní řízení při realizaci staveb. Sestavení rozpočtu stavby. Zadávání veřejných zakázek. Rozbor konkrétních investičních projektů. Výběrová řízení. Rozhodovací procesy a metody. Výpočetní metody pro rozvrhování nákladů do času. Výpočetní metody pro stanovení nákladů údržby a obnovy. Simulace rizik při propočtech investičního charakteru.
Cíl předmětu je seznámit studenty s navrhováním investic v území a jeho ekonomikou. Jde o teoreticko-praktickou vědní disciplinu. Přímé investice, investiční záměry, investice do staveb, hodnocení investičních projektů, feasibility studie, oportunity studie. Investice a její význam v ekonomice území, podniku, obce. Simulace dlouhodobých investičních koncepcí. Přímé investice a nepřímá podpora investic ČR. Normativy prostředí v ČR. Územní plány, legislativa, regulativy měst a obcí. Externality investiční činnosti. Podíly partnerů výstavby na nákladech a přínosech. Investiční projekty a jejich předinvestiční příprava. Základy analýzy a jeho měření. Hodnocení efektivnosti projektů pomocí výpočetní techniky. Investice do staveb. Správní řízení při realizaci staveb. Sestavení rozpočtu stavby. Zadávání veřejných zakázek. Rozbor konkrétních investičních projektů. Výběrová řízení. Rozhodovací procesy a metody. Výpočetní metody pro rozvrhování nákladů do času. Výpočetní metody pro stanovení nákladů údržby a obnovy. Simulace rizik při propočtech investičního charakteru.
Cíl předmětu je seznámit studenty s navrhováním investic v území a jeho ekonomikou. Jde o teoreticko-praktickou vědní disciplinu. Přímé investice, investiční záměry, investice do staveb, hodnocení investičních projektů, feasibility studie, oportunity studie. Investice a její význam v ekonomice území, podniku, obce. Simulace dlouhodobých investičních koncepcí. Přímé investice a nepřímá podpora investic ČR. Normativy prostředí v ČR. Územní plány, legislativa, regulativy měst a obcí. Externality investiční činnosti. Podíly partnerů výstavby na nákladech a přínosech. Investiční projekty a jejich předinvestiční příprava. Základy analýzy a jeho měření. Hodnocení efektivnosti projektů pomocí výpočetní techniky. Investice do staveb. Správní řízení při realizaci staveb. Sestavení rozpočtu stavby. Zadávání veřejných zakázek. Rozbor konkrétních investičních projektů. Výběrová řízení. Rozhodovací procesy a metody. Výpočetní metody pro rozvrhování nákladů do času. Výpočetní metody pro stanovení nákladů údržby a obnovy. Simulace rizik při propočtech investičního charakteru.