Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou ovlivňování ekonomiky a tržních sil cestou vládních, resp. státních zásahů a opatření. Předmět, obsah a pojetí hospodářské politiky. Cíle hospodářské politiky. Účinnost hospodářské politiky. Základní typy hospodářských politik - fiskální a monetární politika. Vnější ekonomická politika. Politika ochrany hospodářské soutěže. Strukturální politika. Regionální politika. Sociální politika. Hospodářská politika ve vybraných tržních ekonomikách.
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou ovlivňování ekonomiky a tržních sil cestou vládních, resp. státních zásahů a opatření. Předmět, obsah a pojetí hospodářské politiky. Cíle hospodářské politiky. Účinnost hospodářské politiky. Základní typy hospodářských politik - fiskální a monetární politika. Vnější ekonomická politika. Politika ochrany hospodářské soutěže. Strukturální politika. Regionální politika. Sociální politika. Hospodářská politika ve vybraných tržních ekonomikách.
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou ovlivňování ekonomiky a tržních sil cestou vládních, resp. státních zásahů a opatření. Předmět, obsah a pojetí hospodářské politiky. Cíle hospodářské politiky. Účinnost hospodářské politiky. Základní typy hospodářských politik - fiskální a monetární politika. Vnější ekonomická politika. Politika ochrany hospodářské soutěže. Strukturální politika. Regionální politika. Sociální politika. Hospodářská politika ve vybraných tržních ekonomikách.