Předmět analyzuje současný stav společnosti, její většinovou část a skupiny z ní vylučované a všímá si vzájemných interakcí a jejich dopadů. Student má být po absolvování specializace schopen téma sociální exkluze a exkludovaných komplexně uchopit v několika dimenzích. Při výuce se bude aktivně pracovat s postoji studentů vůči příslušníkům skupin exkludovaných, nebo exkluzí ohrožených.