Cílem předmětu je výuka odborného jazyka, která je zaměřena na osvojení odborné slovní zásoby vztahující se ke studovanému oboru a nácvik profesní komunikace. Student porozumí odborné terminologii studovaného oboru, bude schopen pracovat s odbornou literaturou, vyhledávat odborné informace a zvládne komunikační situace, se kterými se bude setkávat během studia i v budoucí profesi.