Kurz má prohloubit znalosti studentů o problémech, terminologii, předmětu, metodami a dějinami. Zpřesňuje dosavadní znalosti o postavení tohoto oboru v kontextu dalších příbuzných nauk, zejména filozofie, etiky, teologie a historie. Zvláštní pozornost je věnována prohloubení znalostí o vnitřní systematizaci religionistiky v průběhu jejího historického vývoje až po současný stav bádání. Studenti díky prohlubujícímu kurzu získají orientaci o dosavadním výzkumu na poli dějin náboženství, psychologie náboženství, sociologie náboženství, kulturní antropologie, fenomenologie náboženství a kognitivní religionistiky. Posluchači prohloubí svoje dosavadní znalosti o metodách studia různorodých pramenů, s používáním vědecké literatury a s formálními požadavky samostatné vědecké práce. Výsledkem je aplikace získaných vědomostí při práci na tématu z dějin a metodologie religionistiky
Kurz má prohloubit znalosti studentů o problémech, terminologii, předmětu, metodami a dějinami. Zpřesňuje dosavadní znalosti o postavení tohoto oboru v kontextu dalších příbuzných nauk, zejména filozofie, etiky, teologie a historie. Zvláštní pozornost je věnována prohloubení znalostí o vnitřní systematizaci religionistiky v průběhu jejího historického vývoje až po současný stav bádání. Studenti díky prohlubujícímu kurzu získají orientaci o dosavadním výzkumu na poli dějin náboženství, psychologie náboženství, sociologie náboženství, kulturní antropologie, fenomenologie náboženství a kognitivní religionistiky. Posluchači prohloubí svoje dosavadní znalosti o metodách studia různorodých pramenů, s používáním vědecké literatury a s formálními požadavky samostatné vědecké práce. Výsledkem je aplikace získaných vědomostí při práci na tématu z dějin a metodologie religionistiky
Kurz má prohloubit znalosti studentů o problémech, terminologii, předmětu, metodami a dějinami. Zpřesňuje dosavadní znalosti o postavení tohoto oboru v kontextu dalších příbuzných nauk, zejména filozofie, etiky, teologie a historie. Zvláštní pozornost je věnována prohloubení znalostí o vnitřní systematizaci religionistiky v průběhu jejího historického vývoje až po současný stav bádání. Studenti díky prohlubujícímu kurzu získají orientaci o dosavadním výzkumu na poli dějin náboženství, psychologie náboženství, sociologie náboženství, kulturní antropologie, fenomenologie náboženství a kognitivní religionistiky. Posluchači prohloubí svoje dosavadní znalosti o metodách studia různorodých pramenů, s používáním vědecké literatury a s formálními požadavky samostatné vědecké práce. Výsledkem je aplikace získaných vědomostí při práci na tématu z dějin a metodologie religionistiky