" Prohloubit si znalost anglického jazyka. " Vytvořit si základní slovní zásobu z anglické odborné terminologie. " Naučit se správné výslovnosti. " Orientovat se v odborném zdravotnickém projevu. " Rozvinout logické myšlení, přesné vyjadřování, jazykový cit.