Seznámit studenty s obecnými základy patofyziologie urgentních stavů, jejich rozpoznání a poskytnutí základní pomoci. Je kladen důraz především na rychlé rozpoznání problému, rychlou orientaci v situaci a správném rozhodnutí a poskytnutí adekvátní pomoci do předání pacienta zdravotníkům. Umět identifikovat stav vitální indikace. Disponovat vědomostmi a dovednostmi u stavů ohrožujících život. Seznámit studenty s prací v multidisciplinárním týmu.