- Student porozumí odlišnostem péče o kůži u potenciálně zdravého člověka v rámci systému primární péče. - Student porozumí odlišnostem péče o kůži u nemocného člověka v rámci sekundární péče. - Student porozumí odlišnostem péče o kůži u chronicky nemocných, umírajících a handicapovaných v rámci terciární péče. - Student se naučí základy hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu kůže. - Student se seznámí se standardním diagnostickým vyšetřením, procedurami a testy v dermatovenerologii. - Student se seznámí se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů. - Student se naučí stanovovat ošetřovatelské diagnózy a intervence v dermatovenerologii. - Student se naučí poskytovat ošetřovatelskou péči o kůži zdravým i nemocným metodou ošetřovatelského procesu. - Student se naučí cíleně edukovat pacienta/rodiny v dermatovenerologii.

- Student porozumí odlišnostem péče o kůži u potenciálně zdravého člověka v rámci systému primární péče. - Student porozumí odlišnostem péče o kůži u nemocného člověka v rámci sekundární péče. - Student porozumí odlišnostem péče o kůži u chronicky nemocných, umírajících a handicapovaných v rámci terciární péče. - Student se naučí základy hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu kůže. - Student se seznámí se standardním diagnostickým vyšetřením, procedurami a testy v dermatovenerologii. - Student se seznámí se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů. - Student se naučí stanovovat ošetřovatelské diagnózy a intervence v dermatovenerologii. - Student se naučí poskytovat ošetřovatelskou péči o kůži zdravým i nemocným metodou ošetřovatelského procesu. - Student se naučí cíleně edukovat pacienta/rodiny v dermatovenerologii.