- Student se naučí základy hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu kůže. - Student se seznámí se standardním diagnostickým vyšetřením, procedurami a testy v dermatovenerologii. - Student se seznámí se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů. - Student se naučí stanovovat ošetřovatelské diagnózy a intervence v dermatovenerologii. - Student se naučí poskytovat ošetřovatelskou péči o kůži zdravým i nemocným metodou ošetřovatelského procesu. - Student se naučí cíleně edukovat pacienta/rodiny v dermatovenerologii.

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Rozšiřuje medicínské poznatky o úzce specializované lékařské obory s důrazem na akutní přednemocniční péči. Rozsah jednotlivých oborů umožní studentům orientaci v práci s klienty s ušními, krčními, zubními, kožními a očními nemocemi. Porozumět odlišnostem péče ve vybraných lékařských oborech