1. seznámit studenty s vybranými problémy řízení organizací zdravotnických služeb 2. naučit studenty chápat podstatu managementu a práce managera 3. naučit studenty základy řízení kvality, standardizací péče a zajištění bezpečí pacientů 4. naučit studenty aplikovat získané poznatky a vědomosti v reálné praxi 5. naučit studenty význam prevence pro zdraví celé společnosti 6. dále se seznámí s doporučeným postup DHO a screeningovými programy

1. seznámit studenty s vybranými problémy řízení organizací zdravotnických služeb 2. naučit studenty chápat podstatu managementu a práce managera 3. naučit studenty základy řízení kvality, standardizací péče a zajištění bezpečí pacientů 4. naučit studenty aplikovat získané poznatky a vědomosti v reálné praxi 5. naučit studenty význam prevence pro zdraví celé společnosti 6. dále se seznámí s doporučeným postup DHO a screeningovými programy

1. seznámit studenty s vybranými problémy řízení organizací zdravotnických služeb 2. naučit studenty chápat podstatu managementu a práce managera 3. naučit studenty základy řízení kvality, standardizací péče a zajištění bezpečí pacientů 4. naučit studenty aplikovat získané poznatky a vědomosti v reálné praxi 5. naučit studenty význam prevence pro zdraví celé společnosti 6. dále se seznámí s doporučeným postup DHO a screeningovými programy