Výuka je zaměřena na osvojení odborné slovní zásoby vztahující se ke studovanému oboru a na nácvik profesní komunikace. Po ukončení studia předmětu bude student schopen pracovat s anglickou psanou literaturou svého oboru, tj. vyhledávat v ní odborné informace, zvládat komunikační situace, se kterými se bude setkávat během studia i v budoucí profesi, a prezentovat své odborné znalosti.