Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a podstatou managementu krizového řízení, s příčinami vzniku krizových situací, s instutucionálním členěním krizového managementu, s všeobecnými zásadami vytváření sil a prostředků krizového řízení, s podstatou řešení krizových situací, s postupem vytváření krizových strategií a s informačním zabezpeče-ním krizového managementu. Důraz je kladen na postavení krizového managementu ve veřejné správě a na teoretická východiska řešení krizových situací.