" prohloubit si znalost německého jazyka; " vytvořit si základní slovní zásobu z německé odborné terminologie; " orientovat se v odborném zdravotnickém projevu; " rozvinout logické myšlení, přesné vyjadřování, jazykový cit;