Výuka je zaměřena na osvojení odborné slovní zásoby vztahující se ke studovanému oboru a na nácvik profesní komunikace.