Výuka odborného jazyka je zaměřena na osvojení základní odborné slovní zásoby z oblasti zdravotní a sociální se zvláštním zaměřením na zdravou výživu.