Předmět seznamuje studenty s hlavními tématy sociologie životního způsobu. Zaměřuje se na východiskové obecné pojmy a s nimi související základní procesy, především technologické, demografické, urbanizační , kulturní. Získat a) znalosti o okolnostech ovlivňujících životní způsob jednotlivců, hlavních sociálních skupin i celé společnosti. B) schopnost promítnout získané znalosti do praktické činnosti.