Cílem je seznámit studenty se základními procesy a mechanismy výchovného procesu , s výchovnými institucemi a aktuálními problémy výchovy v rámci rodiny i společnosti