Přednáška má za cíl obeznámit studenty s biologií jednobuněčných eukaryotických organismů. Blíže seznámit se stavbou buňky zástupců významných skupin protist a s fylogenetickými vztahy v rámci i mezi jednotlivými vývojovými liniemi protist.
Přednáška má za cíl obeznámit studenty s biologií jednobuněčných eukaryotických organismů. Blíže seznámit se stavbou buňky zástupců významných skupin protist a s fylogenetickými vztahy v rámci i mezi jednotlivými vývojovými liniemi protist.