Cílem je seznámení studentů se základními otázkami postupu kvalitativního výzkumu. Pozornost bude zaměřena na teoretickou i praktickou stránku. Krátké přednášky, které představí základní rámec výzkumu, budou doplněny o kolektivní diskuzi nad vybranými kroky, seminárním čtením případových studií a reflexí vlastních zkušeností z výzkumu. Studenti si v rámci předmětu osvojí znalosti z oblasti přípravy a realizace kvalitativního výzkumu. Získají dovednosti v tom, jak vést pozorování, polostrukturované rozhovory, ohniskové skupiny a kvalitativní analýzu textu. Vedle toho se naučí pracovat ve skupinách. Nezbytná je aktivní účast na diskusích a seriózní zapojení do výzkumu mezi jednotlivými hodinami. Vzhledem k praktickému zaměření kurzu slouží pak četba teoretických textů jako záchytný bod, kde najít praktické rady, a četba praktických textů vede k zamyšlení nad různými postupy a situacemi.