Cílem přednášek je seznámení studentů se společností jako systémem a strkturou, sociální stratifikací a mobilitou, socializací, institucionalizací a sociální kontrolou , sociálními skupinami a útvary , globalizací a masovou kulturou, pojetím industriální společnosti a dílčími sociologickými disciplinami