Cílem předmětu je prohloubení znalostí z oblasti kvantitativního výzkumu. Studující se naučí sledovat a interpretovat statistická data a metody. Naučí se pracovat s různými zdroji dat. Získají dovednosti v chápání big data a small data. Část kurzu bude také věnována porozumění statistickým metodám jako je analýza rozptylu, závislostí, kategoriálních dat a metod vícerozměrné analýzy. Důraz bude především kladen na osvojení si statistického způsobu myšlení.