Cílem je seznámit studenty se specifickými požadavky v rámci studia na ZSF JU v souvislosti se studovaným studijním programem. Dílčím cílem je informovat studenty o možnostech a výhodách spojených se studiem na ZSF JU, uplatnění absolventů v praxe a profesních kompetencích.