" Student se seznámí s problematikou epidemiologie a s epidemiologickými opatřeními v podmínkách intenzivní péče. " Student bude znát problematiku NN v podmínkách intenzivní péče. " Student bude znát problematiku manipulace s biologickým materiálem a nakládání se zdravotnickým odpadem, včetně manipulace s prádlem v podmínkách intenzivní péče. " Student bude znát problematiku dezinfekce a sterilizace v podmínkách intenzivní péče. " Student se bude orientovat v problematice hygieny rukou. " Student bude znát podmínky stravování v intenzivní péči.