" pochopit postavení hygieny v soustavě lékařských věd " vysvětlit systém jednoty organismu a prostředí " seznámit se se systémy hygienické služby " pochopit vztah životního prostředí k lidskému organizmu " získat základní vědomosti z oborů "Lékařská mikrobiologie", "Epidemiologie" a oboru "Lékařská imunologie" " orientovat se v nezbytných praktických postupech