Předmět volně navazuje na předmět Dějiny americké literatury II v bakalářském programu a dále rozvíjí a doplňuje témata v něm probíraná. Věnuje se klíčovým tématům novější americké literatury ve vztahu k americké literární tradici. Studenti jsou vedeni nejen k synchronnímu literárněhistorickému pohledu, ale učí se hledání komplexnějších souvislostí mezi různými díly a různými epochami a vidění literatury v širším kulturním kontextu.