Kurz je pokračováním kurzu Specializovaný jazykový seminář I. Dále probíhá příprava na zkoušku na úrovni C2. V tomto kurzu se však mnohem více zaměřujeme na procvičování produktivních dovedností v jazyce, mluvení a psaní.