Cílem předmětu je seznámit studenty se základními strategiemi výzkumu - kvalitativní i kvantitativní, včetně technik sběru dat a možností intepretace. Dále zprostředkovat informace týkající se plánování ve výzkumu, kterému předchází teoretické vymezení problematiky založené na evidence base ve zdravotně sociální oblasti a dobré operacionalizaci.