Student/ka se seznámí s informacemi o vztahu životního prostředí k lidskému organizmu, s rizikovými faktory, zdravotními riziky a s organizací a základními pracovními metodami hygienické služby. Student/ka se orientuje v základech zdravotnické edukace a výchovy ke zdraví. Student/ka získat profesní znalosti a dovednosti z oblasti podpory a udržení zdraví při dodržování zdravého životního stylu. Studentka chápe vztah mezi edukací klienta a jeho léčbou. Studentka dokáže obhájit roli sestry edukátorky v péči o zdravé i nemocné, u jednotlivců, skupin i komunit. Student bude mít ucelené informace o výživě člověka. Student bude seznámen s důvody a důsledky poruch výživy ve zdraví a nemoci a s klinickými stavy při poruchách výživy, dále s enterálními i parenterálními způsoby podávání výživy.

Student/ka se seznámí s informacemi o vztahu životního prostředí k lidskému organizmu, s rizikovými faktory, zdravotními riziky a s organizací a základními pracovními metodami hygienické služby. Student/ka se orientuje v základech zdravotnické edukace a výchovy ke zdraví. Student/ka získat profesní znalosti a dovednosti z oblasti podpory a udržení zdraví při dodržování zdravého životního stylu. Studentka chápe vztah mezi edukací klienta a jeho léčbou. Studentka dokáže obhájit roli sestry edukátorky v péči o zdravé i nemocné, u jednotlivců, skupin i komunit. Student bude mít ucelené informace o výživě člověka. Student bude seznámen s důvody a důsledky poruch výživy ve zdraví a nemoci a s klinickými stavy při poruchách výživy, dále s enterálními i parenterálními způsoby podávání výživy.