" Seznámit studenty s obecnými základy patofyziologie urgentních stavů, jejich rozpoznání a poskytnutí základní pomoci. " Je kladen důraz především na rychlé rozpoznání problému, rychlou orientaci v situaci a správném rozhodnutí a poskytnutí adekvátní pomoci do předání pacienta zdravotníkům. " Umět identifikovat stav vitální indikace. " Disponovat vědomostmi a dovednostmi u stavů ohrožujících život. " Seznámit studenty s prací v multidisciplinárním týmu. " Seznámit studenty se specifiky ošetřovatelské péče u akutních stavů v neurochirurgii, traumatologii, chirurgii vnitřním lékařství. " Naučit studenty stanovovat ošetřovatelské diagnózy a naplánovat ošetřovatelskou péči u pacientů v akutním stavu.
" Seznámit studenty s obecnými základy patofyziologie urgentních stavů, jejich rozpoznání a poskytnutí základní pomoci. " Je kladen důraz především na rychlé rozpoznání problému, rychlou orientaci v situaci a správném rozhodnutí a poskytnutí adekvátní pomoci do předání pacienta zdravotníkům. " Umět identifikovat stav vitální indikace. " Disponovat vědomostmi a dovednostmi u stavů ohrožujících život. " Seznámit studenty s prací v multidisciplinárním týmu. " Seznámit studenty se specifiky ošetřovatelské péče u akutních stavů v neurochirurgii, traumatologii, chirurgii vnitřním lékařství. " Naučit studenty stanovovat ošetřovatelské diagnózy a naplánovat ošetřovatelskou péči u pacientů v akutním stavu.