Naučit se správné výslovnosti, osvojit si základní gramatiku - morfologii , porozumění jednoduchému odbornému textu , znalost slov přejatých do medicínské terminologie z latiny a řečtiny, rozvoj logického myšlení a jazykového citu

" naučit se správné výslovnosti " osvojit si základní gramatiku - morfologii " porozumění jednoduchému odbornému textu " znalost slov přejatých do medicínské terminologie z latiny a řečtiny " rozvoj logického myšlení a jazykového citu